Mendoakan Surakarta Institute

Surakarta Institute dirancang untuk menjawab semua persoalan kedaerahan, terutama pengambilan keputusan kepala daerah.